UCHWAŁA NR 49/07/2017 w sprawie nominacji na IME Juniorów

162

UCHWAŁA NR 49/07/2017

z 04.07.2017

w sprawie nominacji na IME Juniorów

Zarząd PZSzach  powołał do reprezentacji na IME Juniorów następujących zawodników:

  1. Mikołaj Tomczak
  2. Filip Pawicki
  3. Helena Kucharska

Głosowało 9 członków Zarządu. Nie głosował Jacek Gdański.

  1. Mikołaj Tomczak – 9 ZA
  2. Filip Pawicki – 9 ZA
  3. Helena Kucharska – 3 ZA, 1 PRZECIW, 5 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ