UCHWAŁA NR 48/07/2017 w sprawie powołania Komisji ds. Ekstraligi oraz powierzenia funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Ekstraligi IM Grzegorzowi Masternakowi

87

UCHWAŁA NR 48/07/2017

z 01.07.2017

w sprawie powołania Komisji ds. Ekstraligi

oraz powierzenia funkcji Przewodniczącego Komisji ds. Ekstraligi

IM Grzegorzowi Masternakowi

Zarząd PZSzach powołał Komisję ds. Ekstraligi i powierzył funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Ekstraligi IM Grzegorzowi Masternakowi.

Głosowało 9 członków Zarządu. Wszyscy ZA. Nie głosował Paweł Dudziński.