UCHWAŁA NR 47/06/2017 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Historycznej

108

UCHWAŁA NR 47/06/2017

z 29.06.2017

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Historycznej

Zarząd PZSzach powołał Tomasza Lissowskiego na Przewodniczącego Komisji Historycznej.

Głosowało 10 członków. Wszyscy ZA.