UCHWAŁA NR 44/06/2017 w sprawie powołania Piotra Zielińskiego na stanowisko Dyrektora Projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”

116

UCHWAŁA NR 44/06/2017

z 18.06.2017

w sprawie powołania Piotra Zielińskiego na stanowisko Dyrektora Projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”

Zarząd Polskiego Związku Szachowego powołał Piotra Zielińskiego na stanowisko Dyrektora Projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”.

Głosowało 9 członków. Wszyscy ZA. Nie głosowała Anna Mrozińska.