UCHWAŁA NR 43/06/2017 w sprawie utworzenia Komisji ds. Projektów Strategicznych i powołania Kamili Kałużnej na stanowisko Przewodniczącego Komisji ds. Projektów Strategicznych

60

UCHWAŁA NR 43/06/2017

z 18.06.2017

w sprawie utworzenia Komisji ds. Projektów Strategicznych i powołania Kamili Kałużnej

na stanowisko Przewodniczącego Komisji ds. Projektów Strategicznych

 

  1. Zarząd Polskiego Związku Szachowego utworzył Komisję ds. Projektów Strategicznych i powołał Kamilę Kałużną na stanowisko Przewodniczącego Komisji ds. Projektów Strategicznych.
  2. Zarząd Polskiego Związku Szachowego powierzył Kamili Kałużnej określenie zasad (regulaminu) działania Komisji ds. Projektów Strategicznych i ustalenie jej składu osobowego.

 

Głosowało 9 członków. Wszyscy ZA. Nie głosowała Anna Mrozińska.