UCHWAŁA NR 42/06/2017 w sprawie utworzenia Komisji Prawnej i powołania Michała Parzydła na stanowisko Przewodniczącego Komisji Prawnej

93

UCHWAŁA NR 42/06/2017

z 18.06.2017

w sprawie utworzenia Komisji Prawnej i powołania Michała Parzydła

na stanowisko Przewodniczącego Komisji Prawnej

 

  1. Zarząd Polskiego Związku Szachowego utworzył Komisję Prawną i jednocześnie powołał Michała Parzydła na stanowisko Przewodniczącego Komisji Prawnej.
  2. Zarząd Polskiego Związku Szachowego powierzył Michałowi Parzydłowi określenie zasad (regulaminu) działania Komisji Prawnej i ustalenie jej składu osobowego.

 

Głosowało 9 członków. Wszyscy ZA. Nie głosowała Anna Mrozińska.