UCHWAŁA NR 41/06/2017 w sprawie powołania Pawła Dudzińskiego na Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej

101

UCHWAŁA NR 41/06/2017

z 18.06.2017

w sprawie powołania Pawła Dudzińskiego

na Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej

 

 

  1. Zarząd Polskiego Związku Szachowego powołał Pawła Dudzińskiego na stanowisko Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej.
  2. Zarząd Polskiego Związku Szachowego powierzył Pawłowi Dudzińskiemu określenie zasad (regulaminu) działania Komisji Młodzieżowej i ustalenie jej składu osobowego.

 

 

Głosowało 9 członków. Wszyscy ZA. Nie głosowała Anna Mrozińska.