UCHWAŁA NR 40/06/2017 w sprawie utworzenia Komisji ds. Nowych Technologii i powołania Andrzeja Ciesińskiego na stanowisko Przewodniczącego Komisji ds. Nowych Technologii

78

UCHWAŁA NR 40/06/2017

z 18.06.2017

w sprawie utworzenia Komisji ds. Nowych Technologii i powołania Andrzeja Ciesińskiego na stanowisko Przewodniczącego Komisji ds. Nowych Technologii

 

  1. Zarząd Polskiego Związku Szachowego utworzył Komisję ds. Nowych Technologii i jednocześnie powołał Andrzeja Ciesińskiego na stanowisko Przewodniczącego Komisji ds. Nowych Technologii.
  2. Zarząd Polskiego Związku Szachowego powierzył Andrzejowi Ciesińskiemu określenie zasad (regulaminu) działania Komisji ds. Nowych Technologii i ustalenie jej składu osobowego.

 

Głosowało 9 członków. Wszyscy ZA. Nie głosowała Anna Mrozińska.