UCHWAŁA NR 34/06/2017 w sprawie przyjęcia klubu Ognisko TKKF Dobczyce

106

UCHWAŁA NR 34/06/2017

z 17.06.2017

w sprawie przyjęcia klubu Ognisko TKKF Dobczyce

Zarząd PZSzach przyjął klub Ognisko TKKF Dobczyce (MP) w poczet członków PZSzach.

Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów ZA.