UCHWAŁA NR 33/06/2017 w sprawie nagrody dla Tomasza Trzaskowskiego

136

UCHWAŁA NR 33/06/2017

z dnia 17.06.2017

w sprawie nagrody dla Tomasza Trzaskowskiego

Zarząd przyznał nagrodę w kwocie 1000 zł dla Tomasza Trzaskowskiego za zaangażowanie w działaniach polskiej ekipy na Szkolnych MŚ w Rumunii.
Głosowało 7 członków Zarządu, 3 głosy ZA, 4 wstrzymało się od głosu.