UCHWAŁA NR 32/06/2017 o powołaniu koordynatora Igrzysk Szkolnych

105

UCHWAŁA NR 32/06/2017

z dnia 17.06.2017

o powołaniu koordynatora Igrzysk Szkolnych

Zarząd PZSzach powołał Andrzeja Modzelana na koordynatora III Igrzysk Szkolnych w Drzonkowie, które odbędą się 22.10-29.10.2017.

Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosowało ZA.