UCHWAŁA NR 31/06/2017 o powołaniu kierownika ekipy na Mistrzostwa Europy Juniorów

109

UCHWAŁA NR 31/06/2017

z dnia 17.06.2017

o powołaniu kierownika ekipy na Mistrzostwa Europy Juniorów

Zarząd PZSzach powołał Łukasza Turleja na kierownika ekipy na Mistrzostwa Europy Juniorów w dniach 4-15 września w Mamaji (Rumunia), z prawem dobrania sobie zastępcy/
współpracownika w związku z dużą liczebnością ekipy.
Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów ZA.