UCHWAŁA NR 29/06/2017 o przyjęciu nowego Regulaminu Szachów Korespondencyjnych

110

UCHWAŁA NR 29/06/2017

z dnia 17.06.2017

o przyjęciu nowego Regulaminu Szachów Korespondencyjnych

Zarząd PZSzach przyjął Regulamin Szachów Korespondencyjnych w proponowanym brzmieniu.

Głosowało 9 członków Zarządu, 9 ZA.