UCHWAŁA NR 28/06/2017 o przyjęciu wstępnego kalendarza imprez na 2018

102

UCHWAŁA NR 28/06/2017

z dnia 17.06.2017

o przyjęciu wstępnego kalendarza imprez na 2018

Zarząd PZSzach przyjął wstępny kalendarz imprez na 2018 r. w przedstawionym brzmieniu.

Głosowało 9 członków Zarządu, 9 głosów ZA.