Trwa Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów PZSzach

1307

W Warszawie w siedzibie KSAP przy ul. Wawelskiej 56 trwa Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów PZSzach.

Szesnaście województw jest reprezentowanych przez 59 delegatów.

Obradom WZD przewodniczy Prezes PZSzach Tomasz Delega.

Zgodnie ze Statutem PZSzach w obecnym WZD biorą udział:

(a) członkowie honorowi,

(b) członkowie Zarządu PZSzach i Komisji Rewizyjnej, którzy nie zostali wybrani delegatami,

(c) osoby fizyczne, imiennie zaproszone przez Zarząd PZSzach,

(d) kandydaci do  Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZSzach, o ile wniosek jest poparty przez dwa Związki Wojewódzkie i  zgromadzenie ma charakter wyborczy.

Zgłoszono dwóch kandydatów na Prezesa PZSzach: Adama Dzwonkowskiego i arc. Radosława Jedynaka.