Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów PZSzach 2017

3630

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Delegatów

Polskiego Związku Szachowego

Szanowni Członkowie Polskiego Związku Szachowego,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Związku Szachowego, które odbędzie się 18 czerwca 2017 r. (niedziela) o godzinie 10.00 (I termin) i 10.30 (II termin) w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, ul. Wawelska 56.

 

Komunikat organizacyjny WZD

Porządek obrad WZD (projekt)

Regulamin obrad WZD z 2016 (obowiązujący do czasu przyjęcia nowego)

Regulamin obrad WZD na 2017 (projekt)

Zgłoszenie delegata na WZD (doc)

Zgłoszenie kandydata na prezesa PZSzach (doc)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie (doc)

Statut PZSzach z 2016

Sprawozdanie finansowe za 2016

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu PZSzach za 2016