UCHWAŁA NR 21/05/2017 w sprawie przyznania Złotej Honorowej Odznaki Sławomirowi Sobocińskiemu i Srebrnej Honorowej Odznaki Włodzimierzowi Hackiewiczowi

106

UCHWAŁA NR 21/05/2017

z dnia 02.05.2017

w sprawie przyznania Złotej Honorowej Odznaki PZSzach Sławomirowi Sobocińskiemu i Srebrnej Honorowej Odznaki PZSzach Włodzimierzowi Hackiewiczowi

Zarząd PZSzach decyzją z 02.05.2017r. przyznał Złotą Honorową Odznakę PZSzach Sławomirowi Sobocińskiemu i Srebrną Honorową Odznakę PZSzach Włodzimierzowi Hackiewiczowi.

Głosowało 9 Członków Zarządu. Wszystkie ZA. Nie głosował Krzysztof Góra.