UCHWAŁA nr 18/03/2017 o przyjęciu klubu Fundacja im. Adolfa Anderssena (DS) w poczet członków PZSzach

92

UCHWAŁA nr 18/03/2017

z 25. marca 2017

o przyjęciu klubu Fundacja im. Adolfa Anderssena (DS)

w poczet członków PZSzach

Zarząd podjął decyzję o przyjęciu klubu: Fundacja im. Adolfa Anderssena (DS) w poczet członków PZSzach.

Głosowało 8 członków Zarządu. Osiem głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Andrzej Modzelan i Anna Mrozińska – opuścili wcześniej zebranie.