UCHWAŁA nr 17/03/2017 o upoważnieniu A. Dzwonkowskiego do powołania komisji ds. Konkursu Ofert

88

UCHWAŁA nr 17/03/2017

z 25. marca 2017

o upoważnieniu A. Dzwonkowskiego do powołania komisji ds. Konkursu Ofert

Zarząd PZSzach upoważnił Adama Dzwonkowskiego do powołania komisji ds. Konkursu Ofert.

Głosowało 10 członków Zarządu. Siedem głosów za. Trzy osoby wstrzymały się od głosu.