Finał akcji Szachiści Grają dla Polonii 2017

1036

Dziś (28.03.2017 r.) w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej odbył się finał akcji Szachiści Grają dla Polonii 2017. Swoją obecnością uczestników zaszczycili Grzegorz Czelej, Wicemarszałek Senatu RP, Marek Borowski, Marszałek Sejmu RP oraz przedstawiciele PZSzach: Tomasz Delega, Prezes, Adam Dzwonkowski, Wiceprezes, Krzysztof Góra, Członek Zarządu.

Dyrektorem Turnieju była Anna Mrozińska, członek Zarządu PZSzach, a koordynatorem ze strony biura PZSzach Anna Harazińska. Turniej sędziowała Magdalena Judek.

fot. M. Skrzypczak. Od lewej: A. Dzwonkowski, M. Borowski, K. Góra
fot. M. Skrzypczak. Od lewej: M. Judek (sędzia główny turnieju), K. Góra
fot. M. Skrzypczak. Od lewej: A. Mrozińska (dyrektor Akcji SGdP), T. Delega, G. Czelej.

fot. Marek Skrzypczak 

GALERIA ZDJĘĆ autorstwa Marka Skrzypczaka.

Przypomnijmy, celem akcji Szachiści grają dla Polonii jest popularyzacja szachów w całym kraju, integracja środowiska szachowego, pozyskanie środków finansowych na rzecz zaproszenia dzieci Polaków z zagranicy na obóz szachowy Wakacje z szachami,  popularyzacja idei budowania relacji Polonii zagranicznej z Polską, promocja szachów w lokalnych społecznościach oraz środowiskach polonijnych, budowa relacji środowiska szachowego z władzami centralnymi i samorządowymi.