Cennik odznak i druków PZSzach

2125

Cennik ważny od dnia 1.05.2023 roku

Honorowe odznaki PZSzach:
  – Złota 1 szt. 25,00 zł.
  – Srebrna 1 szt. 25,00 zł.
  – Brązowa 1 szt. 20,00 zł.
Legitymacja do odznaki honorowej PZSzach ( Zł. / Sr. / Br. ) 1 szt. 12,00 zł.
Metalowa odznaka ARBITER PZSzach 1 szt. 70,00 zł.
Odznaka Przyjaciel Szachów 1 szt. 25,00 zł.
Legitymacja szachowa – z częścią licencyjną 1 egz.   6,00 zł.
Dyplom Instruktora Szachowego (z przesyłką) 1 egz. 30,00 zł.

 

Przy realizacji zamówień dochodzą koszty przesyłki. Polski Związek Szachowy realizuje tylko zamówienia pisemne. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i uzupełnień cen.

 *   *   *   *   *   *   *   *

Cennik odznak i druków ważny od dnia 1.01.2017 roku

Legitymacja szachowa – z częścią licencyjną (nowe) 1 egz.   6,00 zł.
Dyplom Instruktora Szachowego 1 egz. 20,00 zł.
Metalowa odznaka ARBITER PZSzach 1 szt. 70,00 zł.
      Honorowe odznaki PZSzach:
– złota 1 szt. 23,00 zł.
– srebrna 1 szt. 20,00 zł.
– brązowa 1 szt. 17,00 zł.
Legitymacja do odznaki PZSzach: złota, srebrna, brązowa 1 szt.   9,00 zł.
Odznaka Przyjaciel Szachów 1 szt. 25,00 zł.

 

Przy realizacji zamówień dochodzą koszty przesyłki. Polski Związek Szachowy realizuje tylko zamówienia pisemne. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i uzupełnień cen.