UCHWAŁA nr 04/01/2017 w sprawie przyznania Arkadiuszowi Wiśniewskiemu Srebrnej Honorowej Odznaki PZSzach

80

UCHWAŁA nr 04/01/2017

z dnia 23.01.2017

w sprawie przyznania

Arkadiuszowi Wiśniewskiemu

Srebrnej Honorowej Odznaki PZSzach

Zarząd PZSzach przyznał Arkadiuszowi Wiśniewskiemu srebrną honorową odznakę Polskiego Związku Szachowego.

Glosowało 8 członków Zarządu, wszyscy ZA.