UCHWAŁA nr 02/01/2017 w sprawie zlecenia organizacji Ekstraligi i I Ligi Juniorów w 2017 roku

134

UCHWAŁA nr 02/01/2017

z dnia 16.01.2017r.

w sprawie zlecenia organizacji Ekstraligi i I Ligi Juniorów w 2017 roku

Zarząd PZSzach podjął decyzję o przyznaniu organizacji Ekstraligi i I Ligi Juniorów na rok 2017 ośrodkowi “Orle Gniazdo” w Szczyrku.

Głosowało 9 członków Zarządu: za Szczyrkiem – 7 głosów, za Krakowem – 1 głos, wstrzymał się jeden członek Zarządu – Adam Dzwonkowski.

Nie głosowali Aleksander Sokólski i Krzysztof Góra.

 

W pierwszym terminie nie było żadnej oferty, później zgłosiło się dwóch oferentów. Obie oferty zostały ocenione przez Komisję Ofertową, a obiekty sprawdzone przez naszego wizytatora, którym był Andrzej Matusiak. Na obiekcie w “Orlim Gnieździe” w tym samym terminie odbędzie się II Liga Juniorów organizowana przez innego niż oferent organizatora.