UCHWAŁA nr 99/12/2016 w sprawie przyjęcia klubu UKS Hetman Elbląg w poczet członków PZSZach

139

UCHWAŁA nr 99/12/2016

z dnia 14.12.2016

w sprawie przyjęcia klubu UKS Hetman Elbląg w poczet członków PZSZach

Zarząd PZSzach przyjął w poczet członków PZSzach klub UKS Hetman Elbląg.

Głosowało 11 Członków: wszyscy ZA.