UCHWAŁA nr 97/12/2016 o wprowadzeniu do KOF punktu 13.5 i 13.6

147

UCHWAŁA nr 97/12/2016

z dnia 11.12.2016

o wprowadzeniu do KOF punktu 13.5 i 13.6

Zarząd podjął decyzję o uzupełnieniu zapisów Komunikatu Organizacyjno-Finansowego dotyczących ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o punkty:

  • 13.5 Klub może zrezygnować z ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika.
  • 13.6 Ostateczną wysokość ekwiwalentu ustala macierzysty związek szachowy właściwy dla klubu, z którego zawodnik odchodzi.

Głosowało 7 członków Zarządu. Siedem głosów za. W głosowaniu nie wzięli udziału Anna Mrozińska i Andrzej Modzelan – opuścili wcześniej zebranie, Krzysztof Góra i Andrzej Matusiak – nieobecni na zebraniu.

Zarząd zobowiązał biuro do zamieszczenia na stronie PZSzach informacji, iż wszystkie turnieje, które podlegają opłacie zgodnie z KOF, muszą być przez sędziego lub organizatora obowiązkowo zarejestrowane w Centralnym Rejestrze.