UCHWAŁA nr 91/12/2016 o przyznaniu organizacji MP w Szachach Błyskawicznych 2017

136

 

UCHWAŁA nr 91/12/2016

z dnia 11.12.2016

o przyznaniu organizacji MP w Szachach Błyskawicznych 2017

Zarząd podjął decyzję o przyznaniu organizacji Mistrzostw Polski w Szachach Błyskawicznych Akademii Mistrzostwa Sportowego Marcina Tazbira.

Głosowało 9 członków Zarządu. Osiem głosów za, jedna osoba wstrzymała się od głosu. W głosowaniu nie wzięli udziału Krzysztof Góra i Andrzej Matusiak – nieobecni na zebraniu.