UCHWAŁA nr 83/11/2016 w sprawie przyznania Srebrnej Honorowej Odznaki dla Marcina Orzechowskiego i Szymona Pieczewskiego

66

UCHWAŁA NR 83/11/2016 z dnia 28.11.2016r. o przyznaniu Srebrnej  Honorowej Odznaki dla Marcina Orzechowskiego i Szymona Pieczewskiego

Zarząd PZSzach podjął decyzję o przyznaniu Srebrnej Honorowej Odznaki  PZSzach Panom Marcinowi Orzechowskiemu i Szymonowi Pieczewskiemu.

Głosowało 8 członków zarządu, wszyscy ZA. Nie głosowali: Jan Kusina, Krzysztof Góra i Anna Mrozińska