UCHWAŁA nr 82/11/2016 w sprawie wykreślenia klubu Kiliński OSiR Trzemeszno (WP) z listy członków PZSzach

109

UCHWAŁA NR 82/11/2016 z 21.11.2016 w sprawie wykreślenia klubu „Kiliński OSIR Trzemeszno” z listy członków PZSzach

Zarząd PZSzach Uchwałą z 21.11.2016r. podjął decyzję o wykreśleniu klubu :Kiliński OSIR Trzemeszno” z listy członków PZSzach.

Głosowało 11 Członków: wszyscy ZA.