UCHWAŁA nr 81/11/2016 w sprawie przyjęcia nowych klubów OSiR Tuchola (KP) i UKS Montessori (MA)

108

UCHWAŁA NR 81/11/2016 Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 21.11.2016 r. o przyjęciu nowych klubów OSIR Tuchola i UKS Montessori

Zarząd PZSzach przyjął w poczet członków PZSzach 2 kluby „OSIR Tuchola” i “UKS Montessori”.

Głosowało 11 Członków: wszyscy ZA.