Andrzej Irlik przewodniczącym Kolegium Sędziów PZSzach

1032

W Krakowie, w dniu 05.11.2016 podczas XXXII Ogólnopolskiej Konferencji Sędziów Szachowych dokonano wyboru nowego składu Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego.

konferencjasedziowskakrakow

Komisja Sędziów PZSzach fot. Marek Skrzypczak

Wybrano przewodniczącego Andrzeja Irlika oraz siedmiu członków: Andrzeja Filipowicza, Bogdana Obrochtę, Aleksandra Sokólskiego, Agnieszkę Brustman, Zenona Chojnickiego, Magdalenę Judek i Macieja Cybulskiego.