UCHWAŁA NR 77/09/2016 Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 24.09.2016 r. o przyznaniu nagrody specjalnej z okazji 90-lecia PZSzach

158

Zarząd podjął decyzje o przyznaniu nagrody specjalnej z okazji 90-lecia PZSzach w wysokości 500 zł Dariuszowi Syczowi za pracę magisterską na Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych o tematyce szachowej.

Głosowało 9 członków Zarządu. Siedem głosów za. Dwie osoby wstrzymały się od głosu.