UCHWAŁA NR 76/09/2016 Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 24.09.2016 r. o przyznaniu organizacji Szkolnych IMP 7-17 (9-15.01.2017)

92

Zarząd przyznał organizację Szkolnych Indywidualnych Mistrzostw Polski UKS SP 8 Chrzanów. Zawody odbędą się w Poroninie.

Głosowało 9 członków Zarządu. Osiem głosów za. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.