UCHWAŁA NR 75/09/2016 Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 24.09.2016 r. o przyznaniu organizacji MPJ 16-18 (11-18.03.2017)

83

Zarząd przyznał organizację Mistrzostw Polski Juniorów do lat 16-18 Opolskiemu Związkowi Szachowemu. Zawody odbędą się w Ustroniu.

Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów za.