UCHWAŁA NR 71/09/2016 Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 24.09.2016 r. o sposobie rozliczeń w Euro

100

Postanowiono, że rozliczenia w Euro będą dokonywane według co miesiąc aktualizowanego półrocznego kursu sprzedaży EURO według NBP. Kurs będzie publikowany w Centralnym Rejestrze.

Głosowało 9 członków Zarządu. Dziewięć głosów ZA.