UCHWAŁA NR 70/09/2016 Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 24.09.2016 r. o opłatach za wyszkolenie przy zmianie barw klubowych juniorów

884

Zarząd wprowadził opłaty za wyszkolenie zawodników w wysokości:

  • Zawodnik bez rankingu – 250 zł
  • Zawodnik z rankingiem – według wzoru: R – w x 50, gdzie R – ranking FIDE, w – wiek w latach

Opłaty za wyszkolenie zawodnika będą dzielone w proporcji: 80% dla klubu, 10% dla Wojewódzkiego Związku Szachowego oraz 10% dla PZSzach.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2017r.

Głosowało 9 członków Zarządu. Siedem głosów za, jeden głos przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.