UCHWAŁA NR 68/09/2016 Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 24.09.2016 r. o odrzuceniu propozycji zmiany do KOF

112

Zarząd odrzucił projekt zmiany formuły naliczania opłat w punkcie 3.2 KOF według wzoru:

N x 2,5 x liczba zawodników.

Głosowało 9 członków Zarządu. Jeden głos za propozycją, pięć głosów przeciw. Trzy osoby wstrzymały się od głosu.