UCHWAŁA NR 66/09/2016 Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 24.09.2016 r. o wykluczeniu ośrodka „Iwoniczek” na rok z Konkursu Ofert

95

Zarząd podjął decyzję o wykluczeniu ośrodka „Iwoniczek” na dwa lata z Konkursu Ofert oraz o przyznaniu punktów ujemnych dla organizatora II Ligi Juniorów w następnym Konkursie Ofert.

Głosowało 9 członków Zarządu. Siedem głosów za. Dwie osoby wstrzymały się od głosu.