UCHWAŁA NR 65/09/2016 Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 24.09.2016 r. o wykluczeniu ośrodka na rok z Konkursu Ofert

89

Zarząd PZSzach podjął decyzję o wykluczeniu ośrodka „Hotel Paradiso” na rok z Konkursu Ofert.

Głosowało 9 członków Zarządu. Sześć głosów za. Dwa głosy przeciw. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.