UCHWAŁA NR 64/09/2016 Zarządu Polskiego Związku Szachowego z dnia 24.09.2016 r. o nałożeniu kar na organizatorów Ekstraligi i I Ligi

97

Zarząd PZSzach nałożył na organizatora Ekstraligi i I Ligi Juniorów karę w wysokości 30% całości opłat organizacyjnych, tj. 3000 zł oraz przyznał punkty ujemne w następnym Konkursie Ofert.

Głosowało 9 członków Zarządu. Osiem głosów za. Jedna osoba przeciw.