SGDP 2017 – Regulamin

1763

Regulamin akcji „Szachiści grają dla Polonii 2017”

Regulamin akcji „Szachiści grają dla Polonii 2017”

I Cel Akcji: Celem akcji „Szachiści grają dla Polonii” jest:

 • Popularyzacja szachów w całym kraju.
 • Integracja środowiska szachowego.
 • Pozyskanie środków finansowych na rzecz zaproszenia dzieci Polaków z zagranicy na obóz szachowy „Wakacje z szachami 2017”.
 • Popularyzacja idei budowania relacji Polonii zagranicznej z Polską.
 • Promocja szachów w lokalnych społecznościach oraz środowiskach polonijnych.
 • Budowa relacji środowiska szachowego z władzami centralnymi i samorządowymi.

II Zasięg Akcji: Akcja zostanie rozegrana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

III Organizator Akcji: Organizatorem akcji „Szachiści grają dla Polonii” jest Polski Związek Szachowy.

IV Czas trwania Akcji: Akcja „Szachiści grają dla Polonii” odbędzie się w ramach Turniejów Mikołajkowych  w terminie 1 listopada do 31 grudnia 2016 r.

 • Uprawniony do organizacji turnieju w ramach akcji „Szachiści grają dla Polonii” jest członek PZSzach wytypowany przez WZSzach.
 • Formuła turnieju, jego regulamin oraz forma organizacji turnieju leży w całkowitej gestii organizatora każdego turnieju.
 • Komunikat turnieju powinien być przysłany do akceptacji PZSzach minimum 14 dni przed rozpoczęciem, a po zakończeniu turnieju organizator jest zobowiązany do przesłania do PZSzach krótkiego sprawozdania ze zdjęciami.
 • PZSzach nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za organizację turnieju.
 • Każdy organizator turnieju ma prawo do wykorzystania logo oraz banera akcji.
 • Forma uzyskania środków na realizację zadania zaproszenia dzieci Polaków z zagranicy należy do organizatora turnieju
 • Każdy organizator turnieju, który wpłaci na rzecz Akcji co najmniej 300 zł, nabywa prawo do oddelegowania czterech zawodników do lat 12 (ur. 2004 i młodsi) wraz z opiekunem do Finału Akcji w Parlamencie RP planowanego w marcu-kwietniu 2017 Zasady delegowania dzieci do Finału powinny być wyraźnie określone w komunikacie turnieju przesłanym do akceptacji PZSzach i po akceptacji nie mogą już ulec zmianie.
 • Każdy organizator powinien przesłać do Polskiego Związku Szachowego sprawozdanie wraz ze zdjęciami z turnieju do opublikowania na stronie akcji.
 • Każdy organizator ma prawo do zamieszczenia materiału max. ¼ strony w magazynie szachowym MAT lub innym oficjalnym medium PZSzach.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Polskiego Związku Szachowego.
 • Osoba kontaktową w PZSzach jest: Anna Mrozińska, tel. 531-909-899
  e-mail do Akcji: anny29@wp.pl