Mistrzostwa Polski Administracji Publicznej

1518

Zapraszamy do udziału w II Mistrzostwach Polski Administracji Publicznej, które rozegrane zostaną w dniach 9-10 grudnia 2016 w budynku Ministerstwa Rozwoju w Warszawie. Patronat nad zawodami przyjęła Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło. Organizatorem jest Polski Związek Szachowy we współpracy ze stowarzyszeniem „Solvitur Ambulando” oraz Stowarzyszeniem Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

http://mistrzostwa.chessbrains.pl/files/2016/08/MPAP-2016-logo.jpgW Mistrzostwach zagrać mogą reprezentujący następujące organizacje:

a. Parlament,
b. Kancelarię Prezesa Rady Ministrów,
c. Kancelarie Prezydenta, Sejmu i Senatu,
d. Ministerstwa,
e. Urzędy Centralne,
f. Urzędy Wojewódzkie,
g. Najwyższą Izbę Kontroli,
h. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
i. Organy rządowej administracji zespolonej i niezespolonej,
j. Organy administracji samorządowej,
k. Jednostki podległe i nadzorowane przez Ministrów,
l. Służby mundurowe,
m. Pozostałe instytucje administracji publicznej oraz emerytowani pracownicy uprawnionych podmiotów.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się.  Oficjalna strona zawodów.