UCHWAŁA NR 62/09/2016 o przyznaniu GM Robertowi Kempińskiemu tytułu instruktora szachowego PZSzach

118

UCHWAŁA NR 62/09/2016

Zarządu

Polskiego Związku Szachowego

z dnia 09.09.2016

o przyznaniu GM Robertowi Kempińskiemu tytułu instruktora szachowego PZSzach

Zarząd PZSzach zaakceptował wniosek GM Roberta Kempińskiego o przyznanie mu tytułu instruktora szachowego PZSzach.

W głosowaniu wzięło udział 11 członków Zarządu. 11 głosów ZA.