UCHWAŁA NR 61/09/2016 w sprawie powołania nowej Komisji Wyróżnień i Dyscypliny

121
UCHWAŁA NR 61/09/2016
Zarządu
Polskiego Związku Szachowego
z dnia 03.09.2016 r.
w sprawie powołania nowej Komisji Wyróżnień i Dyscypliny

 

Zarząd PZSzach powołał nową Komisję Wyróżnień i Dyscypliny w następującym składzie:

Mariusz Stanaszak – Przewodniczący
Jacek Wolak – członek
Janusz Sroka – członek
Tomasz Ptaszyński – członek
Marek Świerczewski – członek z poprzedniej Komisji

W głosowaniu wzięło udział 11 członków Zarządu. 11 głosów ZA.