Biuletyn sędziowski nr 2/2016, Seminarium sędziowskie FA – Polanica

538

FIDE Arbiters’ Seminar – Seminarium FA

Polanica-Zdrój, 20-24.08.2016

 Organizator: Kolegium Sędziów Polskiego Związku Szachowego

Sala szkoleniowa: Teatr Zdrojowy, Polnica-Zdrój, ul. Zdrojowa 1

Harmonogram

20.08.2016 16:00 – 20:00 Przepisy Gry FIDE
21.08.2016 16:00 – 20:00 Przepisy Gry FIDE, Przepisy Turniejowe
22.08.2016 16:00 – 20:00 Systemy rozgrywek, system szwajcarski, zegary szachowe
23.08.2016 16:00 – 20:00 Rankingi i tytuły FIDE
24.08.2016 16:00 – 19:00 Tytuły sędziowskie, wytyczne Anti cheating
24.08.2016 19:00 – 20:00 Egzamin

 

Wykładowcy

IA Andrzej Filipowicz – FIDE Lecturer

IA Aleksander Sokólski

Zgłoszenia

Zgłoszeni przyjmuje Aleksander Sokólski (asokolski@gmail.com tel. 883976476).

Termin zgłoszeń 18.08.2016

Warunki finansowe

Koszt udziału w seminarium i egzaminie wynosi 100 EUR lub 440 PLN.
Wpłaty należy wnosić na konto Polskiego Związku Szachowego do dn. 18.08.2016

Konto do wpłat w EUR:
PL 27 1060 0076 0000 3300 0077 9274
Bank BPH SA,   SWIFT (BIC) kod: BPHKPLPK

Konto do wpłat w PLN:
PL 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184
Bank BPH SA,   SWIFT (BIC) kod: BPHKPLPK

Uwagi końcowe

Oficjalnym językiem seminarium będzie język angielski (z transkrypcją na język polski).

Udział w seminarium i zaliczenie egzaminu jest niezbędne do uzyskania tytułu FA.

Biuletyn-Nr-2-2016-Seminarium FA_Polanica