UCHWAŁA NR 59/07/2016 O ogłoszeniu Konkursu Ofert na rok 2017

149

UCHWAŁA NR 59/07/2016

Zarządu Polskiego Związku Szachowego
z dnia 27 lipca 2016 r.

O ogłoszeniu Konkursu Ofert na rok 2017

Głosowało 11 członków zarządu. Jedenaście głosów ZA.

Załączniki do Uchwały dostępne są w ogłoszeniu konkursowym na stronie https://pzszach.pl/2016/07/28/konkurs-ofert-2017/