UCHWAŁA NR 51/07/2016 w sprawie zatwierdzenia regulaminu DMP II Liga

140

UCHWAŁA NR 51/07/2016

Zarządu Polskiego Związku Szachowego
z dnia 01.07.2016 r.

 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu DMP I liga

Zarząd PZSzach zatwierdził Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski II Liga.

Głosowało 10 członków Zarządu. 10 głosów ZA. Nie głosował Jan Kusina.

Tekst jednolity Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski II Liga stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Regulamin DMP II Liga (pdf)