UCHWAŁA NR 50/07/2016 w sprawie zatwierdzenia regulaminu DMP I Liga

139

UCHWAŁA NR 50/07/2016

Zarządu Polskiego Związku Szachowego
z dnia 01.07.2016 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu DMP I Liga

Zarząd PZSzach zatwierdził Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski I Liga.

Głosowało 10 członków Zarządu. 10 głosów ZA. Nie głosował Jan Kusina.

Tekst jednolity Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski I Liga  stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Regulamin DMP I Liga (pdf)