UCHWAŁA NR 49/07/2016 o powołaniu Anny Kubickiej Kadry Narodowej Juniorów

158

UCHWAŁA NR 49/07/2016

Zarządu Polskiego Związku Szachowego
z dnia 01.07.2016 r.


o powołaniu Anny Kubickiej Kadry Narodowej Juniorów

Zarząd PZSzach powołał Annę Kubicką do Kadry Narodowej Juniorów.

Głosowało 10 członków Zarządu. 10 głosów ZA. Nie głosował Jan Kusina.