UCHWAŁA NR 48/07/2016 o powołaniu Marcela Kanarka do Kadry Narodowej

162

UCHWAŁA NR 48/07/2016

Zarządu Polskiego Związku Szachowego
z dnia 01.07.2016 r.


o powołaniu Marcela Kanarka do Kadry Narodowej

Zarząd PZSzach powołał Marcela Kanarka do Kadry Narodowej.

Głosowało 10 członków Zarządu. 10 głosów ZA. Nie głosował Jan Kusina.