UCHWAŁA NR 47/06/2016 o przyznaniu Odznaki Honorowej

185

UCHWAŁA NR 47/06/2016

Zarządu Polskiego Związku Szachowego
z dnia 29.06.2016

o przyznaniu Odznaki Honorowej

Zarząd PZSzach podjął decyzję o przyznanie Srebrnej Odznaki Honorowej PZSzach Panu Piotrowi Piwowarczykowi.

Głosowało 11 członków Zarządu. 11 głosów ZA.